Företagsinformation:

Denna webbplats (www.obrinvest.com/eu) drivs av OBR Investments Limited, ett cypriotiskt investmentbolag, auktoriserat och reglerat av Cyprus Securities and Exchange Commision, med CIF-licensnummer 217/13. OBR Investments Limited är registrerat på 12 Archiepiskopou Makariou Avenue III, Office No. 201, ZAVOS KRISTELLINA TOWER, 4000, Mesa Geitonia, Limassol, Cypern.

 

OBR Investments Limited äger och driver varumärket “OBRinvest”.

 

Riskvarning:

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 87.91% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar. Tidigare prestanda är inte en pålitlig indikator för framtida resultat. Framtida resultat är inte en pålitlig indikator för framtida prestanda. Innan du handlar bör du överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktolerans. Du bör inte sätta in mer än du är beredd att förlora. Se till att du förstår risken som är ansluten till produkten och uppsök fristående råd vid behov. OBRinvest utfärdar inte råd, rekommendationer eller åsikter angående erhållande, hållande eller avyttring av finansiella produkter. OBR Investments Limited är inte en finansiell rådgivare och alla tjänster tillhandahålls endast vid utförande. Läs vårt dokument om Riskupplysning.

 

Regionala restriktioner:

OBR Investments Limited erbjuder tjänster inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (med undantag för Belgien) och Schweiz.

 

OBR Investments Limited ger inte råd, rekommendationer eller åsikter i samband med förvärv, innehav eller disposition av någon finansiell produkt. OBR Investments Limited är inte en finansiell rådgivare och endast utförande tillhandahålls för alla tjänster.

Information och Beräkning av Rollover på Råvaror och Index

När ett terminskontrakt närmar sig sitt utgångsdatum, kommer OBRinvest ”rulla över” alla öppna positioner till nästa handlingsbara kontrakt vid den tidpunkt som anges i datumsektionen för CFD-rollovern på vår webbplats och dessutom skickas ett mail med information till kunder före rollover-datumet. Rollover-datum är unika för varje kontraktstyp som tradas och varierar i längd. Kunder med öppna positioner som inte vill att deras positioner ska ”rulla över” till nästa kontrakt bör stänga sina positioner före tidpunkten för rollovern (Rollover-datum är tillgängliga för kunderna).

Avgifterna för kunderna kommer att vara samma som för att stänga ett gammalt kontrakt och manuellt öppna ett nytt. Avgiften inkluderar spreadkostnaden för att stänga det gamla kontraktet och öppna ett nytt kontrakt plus den dagliga ränteavgiften (Dessa är beloppen för swapparna med lång och kort löptid som anges på specifikationerna för tillgången).

I de flesta fall kommer kursen (köp-/säljkurserna) på det nya kontraktet att skilja sig från det gamla kontraktet. Därför tar företaget nödvändiga försiktighetsåtgärder för att kunden inte ska belastas med kursskillnaden på sin nya position. Följaktligen sker en rollover-justering automatiskt på kundens konto för att säkerställa att kunden och företaget varken gynnades eller missgynnades av rollovern.

För att beräkna rollover-justeringsbeloppet kommer det gamla kontraktet och det nya kontraktet att användas exakt samtidigt innan avtalet löper ut. Följaktligen kommer kursskillnaden mellan kontrakt och spread att redovisas. Det resulterande rollover-beloppet debiteras eller krediteras sedan på kundkontot som en rollover-justering. Beräkningen är enligt följande:

Köpposition:

(Volym1 *- (Köpkurs (nytt kontrakt) – Köpkurs (Gammalt kontrakt))) + (Volym * -Spread) * Konv. Kurs2

Säljposition:

(Volym *- (Säljkurs (nytt kontrakt)) – Säljkurs (gammalt kontrakt))) + (Volym * -Spread) * Konv. Kurs
Tumregeln för att avgöra om beloppet debiteras eller krediteras visas nedan:
Om (ny kontraktskurs < gammal kontraktskurs) debet för kort, kredit för lång
Om (ny kontraktskurs > gammal kontraktskurs) debet för lång, kredit för kort
1 Volym = Lots * Kontraktsstorlek
2 Alla rollover-justeringar beräknas i den valuta som instrumentet är denominerat i. Om ett konto är denominerat i en annan valuta, konverterar systemet automatiskt detta till kontots valuta genom att använda marknadskursen vid den tidpunkten.

Exempel 1

En kund med ett GBP-konto har en köpposition på 10 kontrakt på DAX index (Instrumentvaluta: EUR). Vid tidpunkten för rollovern är DAX-kurserna följande:
Köp (befintligt kontrakt) = 12 228,00, Sälj (befintligt kontrakt) = 12 231,00
Köp (befintligt kontrakt) = 12 232,00, Sälj (befintligt kontrakt) = 12 236,00
I ovanstående fall gäller följande formel:
(Volym *- (Köpkurs (nytt kontrakt) – Köpkurs (Gammalt kontrakt))) + (Volym * -Spread) * Konv. Kurs
(10 *- (12 232 – 12 228) + (10 * (12 232 – 12 236))) * 0,9 = -71,50 £
Som ett resultat fortsätter kunden att hålla samma långa position på 10 kontrakt av DAX och hans konto debiteras med 71,50 £.

Exempel 2

En kund med ett GBP-konto har en köpposition på 1 000 tunnor råolja (Instrumentvaluta: USD). Vid tidpunkten för rollovern är CL-kurserna följande:
Köp (befintligt kontrakt) = 61,74, Sälj (befintligt kontrakt) = 61,87
Köp (befintligt kontrakt) = 61,95, Sälj (befintligt kontrakt) = 62,15
I ovanstående fall gäller följande formel:
(Volym *- (Säljkurs (nytt kontrakt)) – Säljkurs (gammalt kontrakt))) + (Volym * -Spread) * Konv. Kurs
(1 000 * (62,15 – 61,87) + 1 000 * (61,95 – 62,15)) * 0,78 = 62,40 £
Som ett resultat fortsätter kunden att hålla samma korta position på 1000 tunnor CL och hans konto debiteras med 62,40 £.

% avslutad

Betalningsmetoder
För att göra en insättning måste du först verifiera ditt konto.
Din fil har nekats. Vänligen kontakta kundsupport.
Jag förstår

Bästa/Bäste ${UserName},

Den här funktionen är inte tillgänglig i ett demokonto.
Byt till ditt live-konto, sätt in pengar och börja handla.

Finansiera ditt konto

Det här avsnittet är endast tillgängligt för kunder, logga in eller registrera dig