Företagsinformation:

Denna webbplats (www.obrinvest.com/eu) drivs av OBR Investments Limited, ett cypriotiskt investmentbolag, auktoriserat och reglerat av Cyprus Securities and Exchange Commision, med CIF-licensnummer 217/13. OBR Investments Limited är registrerat på 161 Makarios III Avenue,3027, 6th Floor, Akapnitis Court, Limassol, Cyprus.

 

OBR Investments Limited äger och driver varumärket “OBRinvest”.

 

Riskvarning:

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 86.20% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar. Tidigare prestanda är inte en pålitlig indikator för framtida resultat. Framtida resultat är inte en pålitlig indikator för framtida prestanda. Innan du handlar bör du överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktolerans. Du bör inte sätta in mer än du är beredd att förlora. Se till att du förstår risken som är ansluten till produkten och uppsök fristående råd vid behov. OBRinvest utfärdar inte råd, rekommendationer eller åsikter angående erhållande, hållande eller avyttring av finansiella produkter. OBR Investments Limited är inte en finansiell rådgivare och alla tjänster tillhandahålls endast vid utförande. Läs vårt dokument om Riskupplysning.

 

Regionala restriktioner:

OBR Investments Limited erbjuder tjänster inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (med undantag för Belgien) och Schweiz.

 

OBR Investments Limited ger inte råd, rekommendationer eller åsikter i samband med förvärv, innehav eller disposition av någon finansiell produkt. OBR Investments Limited är inte en finansiell rådgivare och endast utförande tillhandahålls för alla tjänster.

Fundamental Analys och Teknisk Analys

När det kommer till att analysera den finansiella marknaden finns det två huvudsakliga ansatser. En är teknisk analys och den andra är fundamental analys och de är ganska olika när det kommer till sin ansats. Bägge har förespråkare och motståndare och en del handlare kombinerar bägge för de mest noggranna prognoserna.

Vad är fundamental analys?

Fundamental analys försöker avgöra om priset på en tillgång är för högt, för lågt eller precis rätt genom att försöka hitta det egentliga värdet på den tillgången. Fundamental analys ser på den bredare bilden och tar allt ifrån den övergripande ekonomin till styrkan på individuella chefer i beaktning vid värderingen av en tillgång. När man använder fundamental analys på aktier tar man hänsyn till alla finansiella detaljer.

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys försöker undvika att titta på vinsterna eller ekonomin bakom en tillgång utan fokuserar istället på prisrörelser och statiska trender över tid. Tekniska analytiker anser att det inte finns någon anledning att titta på det fundamentala eftersom det redan är inräknat i prissättningen av en tillgång. Istället undersöker de mönster och trender i rörelserna för tillgångens pris och tror att de har ett förutsägbart värde för hur priset kommer röra sig i framtiden.

Skillnaden mellan teknisk och fundamental analys

Skillnaderna mellan fundamental och teknisk analys är många och varierade, men i grunden handlar det om vad det är som faktiskt avgör priset på en tillgång. Fundamental analys intresserar sig för det faktiska priset på en tillgång jämfört med vad det borde vara värt.

Som kontrast undviker teknisk analys alla fundamentala övervägande och fokuserar helt på prisrörelser och anser att det har ett förutsägbart värde för aktien. Mönster som ses på graferna upprepar ofta sig och tekniska analyser vill identifiera mönstren när de formas.

Fördelar

Fördelar med fundamental analys

Att analysera en tillgång baserat på ekonomi och finansiell position ger flera fördelar. Att fokusera på värdet för tillgången utan att överväga vad det aktuella priset är kan låta en handlare hitta det verkliga värdet på tillgången. Detta är extra värdefullt för långsiktiga investeringar. Fundamental analys är också väldigt bra på att hitta tillgångar som är väldigt över- eller undervärderade på marknaden. Dessutom har det visat sig att på lång sikt är fundamental analys mer exakt för att förutse framtida priser.

Fördelar med teknisk analys

Teknisk analys tillåter snabbare analys av en tillgång och en del uppgifter kan automatiseras för att spara handlarens tid. Teknisk analys är även väldigt smidigt för att avgöra kortsiktiga prismål och utjämnar med väldigt klart definierade risk- och belöningsprofiler. Kortsiktiga prisrörelse inträffar ofta som inte fundamental analys kan fånga upp, men teknisk analys kan enkelt hitta de här rörelserna. Dessutom är teknisk analys ganska bra på att avgöra stämningsläge på marknaden och psykologi samt flödet av utbud och efterfrågan för en tillgång. Med tekniska analys kan en handlare hitta strategier som är mer lämpliga med hänsyn till de nuvarande marknadsförhållandena.

Nackdelar

Nackdelar med fundamental analys

Precis som med allt så finns det nackdelar med att använda fundamental analys. Till att börja med är det ganska tidskrävande, vilket innebär att handlare kommer vara begränsade till antalet tillgångar som de kan överväga för investering. Dessutom är den data som används i fundamental analys vida tillgänglig, vilket för det svårt att få en fördel genom att enbart använda fundamental analys.

Du kommer lära dig väldigt lite om kortsiktiga rörelser för en tillgång genom att använda fundamental analys och fynden är ofta ganska generella och inte så precisa som du kanske hade hoppats på. Dessutom leder sällan värderingsmodellen som används i fundamental analys till några exakta prisförutsägelser.

Nackdelar med teknisk analys

Teknisk analys har också sina nackdelar. Den främsta är att många former av teknisk analys är subjektiva och förlitar sig på bedömningen från den individuella handlaren. Teknisk analys är ofta lika mycket en konstform som det är vetenskap. En annan nackdel är att teknisk analys ofta levererar tvetydliga resultat. Två tekniska analytiker kommer ofta fram till olika slutsatser gällande samma tillgång när man använder olika ansatser och tidsramar. Eftersom det finns så många verktyg och indikatorer kan det vara svårt att avgöra vilken man ska använda.

Riskvarning

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 86.20% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar.

 

% avslutad

Betalningsmetoder
För att göra en insättning måste du först verifiera ditt konto.
Din fil har nekats. Vänligen kontakta kundsupport.
Jag förstår

Bästa/Bäste ${UserName},

Den här funktionen är inte tillgänglig i ett demokonto.
Byt till ditt live-konto, sätt in pengar och börja handla.

Finansiera ditt konto

Det här avsnittet är endast tillgängligt för kunder, logga in eller registrera dig