Företagsinformation:

Denna webbplats (www.obrinvest.com/eu) drivs av OBR Investments Limited, ett cypriotiskt investmentbolag, auktoriserat och reglerat av Cyprus Securities and Exchange Commision, med CIF-licensnummer 217/13. OBR Investments Limited är registrerat på 12 Archiepiskopou Makariou Avenue III, Office No. 201, ZAVOS KRISTELLINA TOWER, 4000, Mesa Geitonia, Limassol, Cypern.

 

OBR Investments Limited äger och driver varumärket “OBRinvest”.

 

Riskvarning:

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 87.91% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar. Tidigare prestanda är inte en pålitlig indikator för framtida resultat. Framtida resultat är inte en pålitlig indikator för framtida prestanda. Innan du handlar bör du överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktolerans. Du bör inte sätta in mer än du är beredd att förlora. Se till att du förstår risken som är ansluten till produkten och uppsök fristående råd vid behov. OBRinvest utfärdar inte råd, rekommendationer eller åsikter angående erhållande, hållande eller avyttring av finansiella produkter. OBR Investments Limited är inte en finansiell rådgivare och alla tjänster tillhandahålls endast vid utförande. Läs vårt dokument om Riskupplysning.

 

Regionala restriktioner:

OBR Investments Limited erbjuder tjänster inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (med undantag för Belgien) och Schweiz.

 

OBR Investments Limited ger inte råd, rekommendationer eller åsikter i samband med förvärv, innehav eller disposition av någon finansiell produkt. OBR Investments Limited är inte en finansiell rådgivare och endast utförande tillhandahålls för alla tjänster.

Marginalinformation

Marginalkrav

Marginalkrav beräknas med hjälp av hävstången som används och kapitalet som krävs för att öppna och bibehålla en position.

Formel: Marginal = (Kontraktets storlek * Lot storlek * Startpriset) / hävstång1.
Om ditt handelskonto har en hävstång på 1:30 och om du vill köpa 1 Lot (fast antal på 100 000) med AUD/USD så ger hävstången dig möjligheten att betala en trettiondel av det faktiska investerade beloppet (det blir marginalen som används för denna position).
1 Lot AUD/USD = 100 000 AUD mot USD.
Om startpriset för AUD/USD är 0,659, margin = (100 000 * 1 * 0,659) / 30 = 2 196,67 USD.

1Baserat på formeln ovan, beräknas marginalen i valutakursen för valutaparet.

Fri marginal

Den fria marginalen visas längst ner på skärmen i plattformen och representerar skillnaden mellan handelskontots kapital och marginalen som används av kontots öppna positioner.
Fri marginal = Kapital – använd marginal

Marginalnivå

Marginalnivån är en procentandel som beräknas med kontots fria marginal och kapital. Om marginalnivån är under 100 % kan OBRinvest välja att frysa möjligheten att skapa nya ordrar. Om marginalnivån är lägre än tilläggssäkerheten (till 70 % för retail och 100 % för professionella klienter) råds handlaren att sätta in pengar. OBRinvest kan automatiskt stänga aktiva ordrar och förhindra handel om marginalnivån faller under den lägsta nivån som ForexTB angett (”Stop Out Level”).
Formel: Marginalnivå = (Kapital / använd marginal) * 100
Tilläggssäkerhet uppstår när handlarens kapital (i procent) faller under marginalkravet.
Vänligen notera att OBRinvest ej har skyldighet att tillhandahålla tilläggssäkerhet till handlare. Dock rekommenderar vi att handlare har en marginalnivå över 100 %.
Stop Out Level är 50 % för retail och 20 % för professionella klienter av marginalnivån. När ”Stop Out Level” nås börjar systemet att stänga positioner automatiskt. Detta sker utan förvarning.

Exempel 1:

En kund sätter in 50 000 USD och har en hävstång på 1:30. Kunden kan skapa positioner värda upp till (50 000 * 30) = 1 500 000 USD (på ledande Forex-par).
Stop Out ligger på 50 %.
Kunden skapar en KÖP-position (BUY) med 5 Lots AUD/USD för 0,659.
Volymen på positionen blir (500 000 AUD * 0,659) = 329 500 USD.
När kunden skapar positionen ligger vinst/förlust för deras öppna positioner på -500 USD.
Den använda marginalen blir (329 500 / 30) = 10 983,33 USD.
Den fria marginalen blir (49 500 – 10 983,33) = 38 516,67 USD.
Marginalnivån blir [(49 500 / 10 983,33) * 100] = 450,68 %.

Om kunden går med vinst:

Om värdet på AUD/USD ökar till 0,681 går handlaren med en vinst på [(0,681 – 0,659) * 5 * 100,000] = 11 000 USD.
Den fria marginalen ökar till (61 000 – 10 983,33) = 50 016,67 så länge positionen inte har stängts än.
Marginalnivån ökar till [(61 000 / 10 983,33) * 100] = 555,39 %.

Om kunden går med förlust:

Om värdet på AUD/USD minskar till 0,579 får handlaren en förlust på [(0,579 – 0,659) * 5 * 100,000] = -40 000 USD.
Den fria marginalen minskar till (10 000 – 10 983,33) = -983,33 så länge positionen inte har stängts än.
Marginalnivån minskar till [(10 000 / 10 983,33) * 100] = 91,05 %.
Eftersom marginalnivån är under 100 % kan handlaren inte skapa nya positioner.

Om värdet på AUD/USD fortsätter att minska och når 0,567 går handlaren med en förlust på [(0,567 – 0,659) * 5 * 100,000] = -46 000 USD.
Marginalnivån minskar till [(4 000 / 10 983,33) * 100] = 36,42 %. Eftersom marginalnivån nu ligger under ”Stop Out Level” för handel stängs positionen automatiskt av systemet.

KONTOTYPER NIVÅ FÖR TILLÄGGSSÄKERHET ”STOP OUT LEVEL”
Alla icke-professionella konton 70% 50 %

% avslutad

Betalningsmetoder
För att göra en insättning måste du först verifiera ditt konto.
Din fil har nekats. Vänligen kontakta kundsupport.
Jag förstår

Bästa/Bäste ${UserName},

Den här funktionen är inte tillgänglig i ett demokonto.
Byt till ditt live-konto, sätt in pengar och börja handla.

Finansiera ditt konto

Det här avsnittet är endast tillgängligt för kunder, logga in eller registrera dig