AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 679/2016 vervangt de Privacyrichtlijn 95/46/EC en is bedoeld voor de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens. De AVG verenigt verschillende Europese privacywetten en regelt de uitvoer van persoonsgegevens naar landen buiten de EU met het doel de privacy van gegevens van burgers in de EU te beschermen en de wijze waarop organisaties met gegevensbescherming omgaan, te hervormen.

Bij OBRinvest streven we ernaar ons te houden aan alle wetgeving en alle Europese wetten op het gebied van gegevensbescherming, en als zodanig zullen we de AVG volledig naleven.

Onder de AVG hebben klanten in de EU de volgende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens:
 • Recht op inzage
 • Recht op vergetelheid
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht op rectificatie
 • Recht op het beperking van of bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens

Op welke informatie hebt u recht onder de AVG?

Recht op inzage

Onder de AVG hebt u als klant recht op het volgende:

 • Inzage in uw persoonsgegevens
 • Bevestiging dat uw gegevens worden verwerkt
 • Te weten wat het doel van de verwerking is
 • Te weten welke categorieën betrokken persoonsgegevens er zijn
 • Te weten wie de ontvangers van persoonsgegevens zijn
 • Te weten wat de termijn van gegevensopslag is of, indien niet van toepassing, welke criteria de opslagperiode bepalen
 • U mag een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit
 • Informatie met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming
 • Indien de persoonsgegevens naar een derde land worden overgedragen, het recht om te worden geïnformeerd van de adequate waarborgen met betrekking tot de overdracht

Let op: onderaan deze pagina kunt u deze informatie aanvragen. Raadpleeg ons Privacybeleid om te zien welke informatie er wordt verzameld.

Recht op vergetelheid

Onder artikel 17 van de AVG hebt u als klant het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen, ook wel het recht om te worden vergeten genoemd. Houd er echter rekening mee dat we, conform ons bedrijfsbeleid, dergelijke informatie automatisch wissen zodra de minimaal vereiste wettelijke termijn is verstreken, dus het is niet nodig om dit individueel aan te vragen.

Recht op dataportabiliteit

Met dit recht kunnen klanten hun persoonsgegevens ophalen en opnieuw gebruiken voor verschillende diensten door de gegevens te kopiëren en over te dragen van de ene naar de andere veilige omgeving. Dit behelst een aantal beperkingen en kan onder specifieke regels worden uitgevoerd.

Recht op rectificatie

De AVG bevat dit recht voor personen om eventueel onnauwkeurige persoonsgegevens te corrigeren of onvolledige persoonsgegevens aan te vullen, hoewel dit afhankelijk is van het doel van de verwerking van zulke gegevens.

* Let op: onderaan deze pagina kunt u deze informatie aanvragen.

Recht op het beperking van of bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens

Personen hebben te allen tijde het recht om de beperking van verwerking van persoonsgegevens aan te vragen of om tegen de verwerking van persoonsgegevens bezwaar te maken op grond van hun specifieke situatie. Dit is geen absoluut recht en geldt alleen in bepaalde omstandigheden.

* Nota bene: als de verwerking van persoonsgegevens is beperkt, is het bedrijf wel gemachtigd uw persoonsgegevens op te slaan, maar mag het bedrijf deze gegevens niet gebruiken.

Wat zou u graag willen?

Bedankt! We reageren zo spoedig mogelijk.

Naar het handelsplatform

Neem voor meer informatie contact op met onze helpdesk.