Πληροφορίες για την εταιρεία:

Αυτή η ιστοσελίδα (www.obrinvest.com/eu) διαχειρίζεται από την OBR Investments Limited, μια κυπριακή εταιρεία επενδύσεων, εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με αριθμό άδειας λειτουργίας 217/13. Η OBR Investments Limited είναι εγγεγραμμένη στη διεύθυνση Λεωφόρος Αρχιεπισκοπού 161 Μακαρίου ΙΙΙ, 3027, 6ος όροφος Ακαπνίτης Court, Λεμεσός, Κύπρος.

Η OBR Investments Limited κατέχει και διαχειρίζεται την εμπορική επωνυμία “OBRinvest”.

 

Προειδοποίηση κινδύνου:

Οι συμβάσεις CFD είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 86.20% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε CFD με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFD και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Οι μελλοντικές προβλέψεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο εμπειρίας σας, και την ανοχή σας στον κίνδυνο. Δεν πρέπει να καταθέσετε περισσότερα από όσα είστε διατεθειμένοι να χάσετε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τον κίνδυνο που συνδέεται με το συγκεκριμένο προϊόν και αναζητήστε κάποια ανεξάρτητη συμβουλή, εάν είναι απαραίτητο. Η OBRinvest δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η OBR Investments Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες τις παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση. Παρακαλείστε να διαβάσετε το έγγραφο Γνωστοποίησης Κινδύνου.

 

Περιφερειακοί περιορισμοί:

Η OBR Investments Limited προσφέρει υπηρεσίες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εκτός του Βελγίου) και της Ελβετίας.

 

Η OBR Investments Limited δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η OBR Investments Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση.

Αποφύγετε τις Απάτες

Υπάρχουν πάρα πολλοί χρηματιστές οι οποίοι προσφέρουν συναλλαγές και παρόλο που κάποιοι είναι αξιόπιστοι - ορισμένοι είναι αναξιόπιστοι και θα πρέπει να τους αποφύγετε. Πριν αρχίσετε να επενδύετε τα χρήματά σας, βεβαιωθείτε ότι ο χρηματιστής σας είναι αξιόπιστος. Παρακάτω, παρατίθεται μια λίστα με τα σημαντικά σημεία και χαρακτηριστικά που πρέπει θα πρέπει λάβετε υπόψη σας όταν εξετάζετε κάποιο χρηματιστή, προκειμένου να αποφύγετε να πέσετε θύμα επιτήδειων:

Ρυθμιζόμενος χρηματιστής

Ένας αξιόπιστος χρηματιστής είναι ένας ρυθμιζόμενος χρηματιστής. Η ρύθμιση έχει ως στόχο την προστασία των πελατών και τη διασφάλιση ότι οι χρηματιστές λειτουργούν υπό αυστηρή εποπτεία και συμμορφώνονται με τα κανονιστικά πρότυπα. Η OBRinvest είναι ένας ρυθμιζόμενος χρηματιστής που διέπετέ από αυστηρές κανονιστικές αρχές. Αριθμός αδείας: 217/13.

Ασφαλείς και αξιόπιστες συναλλαγές

Πριν καταθέσετε χρήματα σε έναν χρηματιστή, βεβαιωθείτε ότι διασφαλίζει όλες τις απόρρητες πληροφορίες χρησιμοποιώντας τα καθιερωμένα μέτρα προστασία που διέπουν τον ευρύτερο τομέα. Η OBRinvest διασφαλίζει τα κεφάλαια των πε πελάτη χρησιμοποιώντας το υψηλότερο πρότυπο σάρωσης PCI και το πιστοποιητικό SSL. Επιπλέον, τα κεφάλαια των συναλλασσόμενων φυλάσσονται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς σε αξιόπιστες τράπεζες.

Ενημέρωση για τον κίνδυνο

Οποιαδήποτε διαπραγμάτευση εμπεριέχει κίνδυνο. Ένας αξιόπιστος χρηματιστής θα φροντίσει να επισημάνει στους πελάτες ότι οι συναλλαγές ενέχουν κινδύνους και ότι οι πελάτες δεν πρέπει να συναλλάσσονται απερίσκεπτα και χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους.

Επικύρωση ταυτότητας πελάτη

Ένας αξιόπιστος χρηματιστής θα επαληθεύσει την ταυτότητα των νέων πελατών. Οι πελάτες OBRinvest υπόκεινται σε μια διαδικασία επαλήθευσης των στοιχείων τους ούτως ώστε να επαληθευτεί η πραγματική τους ταυτότητα.

Ανάληψη κεφαλαίων

Είναι αυτονόητο ότι ένας αξιόπιστος χρηματιστής θα επιτρέπει στους πελάτες να αποσύρουν τα κεφάλαιά τους όταν αυτοί το επιθυμούν, καθιστώντας παράλληλα τη διαδικασία ανάληψης εύκολη και διαφανή. Ως ρυθμιζόμενος χρηματιστής που λειτουργεί υπό αυστηρή κανονιστική εποπτεία, η OBRinvest επιτρέπει στους πελάτες να αποσύρουν τα κεφάλαιά τους με απλές διαδικασίες.

Υποστήριξη πελατών

Ένας αξιόπιστος χρηματιστής παρέχει άμεση βοήθεια στις ανάγκες και τα ερωτήματα κάθε πελάτη. Η πολύγλωσση ομάδα υποστήριξης πελατών OBRinvest είναι διαθέσιμη όλο το εικοσιτετράωρο για να βοηθήσει τους πελάτες σε οποιοδήποτε ζήτημα μπορεί να προκύψει.

Προειδοποίηση κινδύνου

Οι συμβάσεις CFD είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 86.20% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε CFD με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFD και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.

  • +357 25763605

% ολοκληρώθηκε

Μέθοδοι πληρωμής
Για να πραγματοποιήσετε μια κατάθεση, θα πρέπει πρώτα να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας.
Το αρχείο σας έχει απορριφθεί. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.
Καταλαβαίνω

Αγαπητέ ${UserName},

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στον λογαριασμό επίδειξης.
Μεταβείτε σε πραγματικό λογαριασμό, προσθέστε κεφάλαια και ξεκινήστε τις συναλλαγές.

Χρηματοδότηση του λογαριασμού σας

Αυτή η ενότητα είναι διαθέσιμη μόνο για πελάτες, παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε