Πληροφορίες για την εταιρεία:

Αυτή η ιστοσελίδα (www.obrinvest.com/eu) διαχειρίζεται από την OBR Investments Limited, μια κυπριακή εταιρεία επενδύσεων, εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με αριθμό άδειας λειτουργίας 217/13. Η OBR Investments Limited είναι εγγεγραμμένη στη διεύθυνση Λεωφόρος Αρχιεπισκοπού 161 Μακαρίου ΙΙΙ, 3027, 6ος όροφος Ακαπνίτης Court, Λεμεσός, Κύπρος.

Η OBR Investments Limited κατέχει και διαχειρίζεται την εμπορική επωνυμία “OBRinvest”.

 

Προειδοποίηση κινδύνου:

Οι συμβάσεις CFD είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 86.20% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε CFD με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFD και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Οι μελλοντικές προβλέψεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο εμπειρίας σας, και την ανοχή σας στον κίνδυνο. Δεν πρέπει να καταθέσετε περισσότερα από όσα είστε διατεθειμένοι να χάσετε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τον κίνδυνο που συνδέεται με το συγκεκριμένο προϊόν και αναζητήστε κάποια ανεξάρτητη συμβουλή, εάν είναι απαραίτητο. Η OBRinvest δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η OBR Investments Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες τις παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση. Παρακαλείστε να διαβάσετε το έγγραφο Γνωστοποίησης Κινδύνου.

 

Περιφερειακοί περιορισμοί:

Η OBR Investments Limited προσφέρει υπηρεσίες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εκτός του Βελγίου) και της Ελβετίας.

 

Η OBR Investments Limited δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η OBR Investments Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση.

Νομίσματα

Τι είναι το Συνάλλαγμα (forex);

Ο όρος “forex” είναι μια συντομογραφία του foreign exchange (ξένο συνάλλαγμα). Πρόκειται για την μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο με τις ημερήσιες συναλλαγές να ξεπερνούν τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Οι αγορές forex είναι ανοικτές 5 ½ ημέρες την εβδομάδα και 24 ώρες την ημέρα. Η αγορά συναλλάγματος κλείνει μόνο αργά το βράδυ της Παρασκευής για να ξανανοίξει περίπου 36 ώρες αργότερα. Σε αντίθεση με άλλες αγορές, δεν υπάρχει κάποια κεντρική τοποθεσία η υπηρεσία όπου πραγματοποιούνται οι συναλλαγές forex. Ως επί το πλείστον οι συναλλαγές forex διεξάγονται ηλεκτρονικά και μέσω του διαδικτύου σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Οι συναλλαγές Forex χρησιμοποιούνται τόσο από ιδιώτες, όσο και από εταιρείες, ιδρύματα και κυβερνήσεις.

Πως Λειτουργεί η Διαπραγμάτευση Συναλλάγματος;

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να διαπραγματευτεί κανείς ξένο συνάλλαγμα. Αυτοί περιλαμβάνουν τις αγορές άμεσης εκπλήρωσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τα προθεσμιακά συμβόλαια. Σε ένα βασικό επίπεδο, όλοι αυτοί οι τρόπο διαπραγμάτευσης λειτουργούν με την ίδια αρχή – ο επενδυτής αγοράζει ταυτόχρονα ένα νόμισμα και πουλάει ένα άλλο. Στο παρελθόν, αυτές οι συναλλαγές γίνονταν συνήθως μέσω κάποιου μεσίτη forex – κάτι που συμβαίνει μέχρι και σήμερα. Τις τελευταίες δεκαετίες όμως, η δημοτικότητα των διαδικτυακών συναλλαγών οδήγησε τους επενδυτές να χρησιμοποιήσουν καινούργια μέσα όπως τα συμβόλαια επί της διαφοράς ή CFDs, στην προσπάθεια τους να εκμεταλλευτούν την άμεση πρόσβαση στις αγορές για να κερδοσκοπούν από τις κινήσεις στις τιμές του συναλλάγματος.

Πολλοί επενδυτές προτιμούν να χρησιμοποιούν CFDs επειδή είναι προϊόντα με μόχλευση, επιτρέποντας στον έμπορο να ελέγχει μια μεγαλύτερη θέση με μικρότερο ποσό κεφαλαίου. Η μόχλευση έχει την δυνατότητα να μεγεθύνει τα κέρδη για τους συναλλασσόμενους, αλλά μπορεί  επίσης να μεγεθύνει και τις απώλειες, καθιστώντας την διαχείριση κινδύνου πολύ πιο σημαντική.

Δημοφιλή Ζεύγη forex

Υπάρχουν επτά ζεύγη forex που θεωρούνται «κύρια». Αυτά τα ζεύγη αποτελούν περίπου το 80% του συνολικού όγκου συναλλαγών forex. Τα επτά κύρια ζεύγη έχουν ως εξής:

 • EUR/USD (ευρώ/δολάριο)
 • GBP/USD (στερλίνα/δολάριο)
 • USD/JPY (δολάριο/ιαπωνικό γιεν)
 • USD/CHF (δολάριο/ελβετικό φράγκο)
 • USD/CAD (δολάριο/δολάριο Καναδά)
 • AUD/USD (δολάριο Αυστραλίας/δολάριο)
 • NZD/USD (δολάριο Νέας Ζηλανδίας/δολάριο)

Οι Αγορές Συναλλαγών Forex

Όπως έχουμε αναφέρει και παραπάνω, υπάρχουν τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις για τη διαπραγμάτευση στις αγορές forex. Αυτές περιλαμβάνουν τις αγορές άμεσης εκπλήρωσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τα προθεσμιακά συμβόλαια.

Η αγορά forex άμεσης εκπλήρωσης περιλαμβάνει την πραγματική επί τόπου ανταλλαγή νομισμάτων. Ονομάζεται αγορά άμεσης εκπλήρωσης (spot) επειδή λαμβάνει χώρα στο σημείο του πραγματικού διακανονισμού της συναλλαγής ή “επί τόπου”. Υπάρχουν διάφορα επενδυτικά παράγωγα που βασίζονται στις τιμές της αγοράς spot forex, όπως τα συμβόλαια επί τις διαφοράς (CFD) που προσφέρονται από την OBRinvest.

Η προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος περιλαμβάνει συμβόλαια για την αγορά ή την πώληση ενός συγκεκριμένου ποσού νομισμάτων σε καθορισμένη τιμή, σε κάποια μελλοντική ημερομηνία ή ημερομηνίες. Τα προθεσμιακά συμβόλαια χρησιμοποιούνται συχνά από εταιρείες οι οποίες πραγματοποιούν κάποια μισθοδοσία για τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό. Τα προθεσμιακά συμβόλαια διαπραγματεύονται εξωχρηματιστηριακά (over the counter).

Η αγορά προθεσμιακών συμβολαίων forex (futures) περιλαμβάνει συμβόλαια που καθορίζουν την παράδοση ενός συγκεκριμένου ποσού νομίσματος σε καθορισμένη τιμή και σε συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον. Τα προθεσμιακά συμβόλαια forex είναι τυποποιημένα και διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο.

Πλεονεκτήματα

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα για την διαπραγμάτευση συναλλάγματος, είτε επιλέγετε να συναλλάσσεστε αγορές άμεσης εκπλήρωσης (spot), προθεσμιακά συμβόλαια ή κάποιο άλλο παράγωγο όπως τα CFD.  Οκτώ από τα κυριότερα πλεονεκτήματα της διαπραγμάτευσης σε ξένο συνάλλαγμα είναι:

 1. Η αγορά ξένου συναλλάγματος είναι η μεγαλύτερη χρηματοοικονομική αγορά στον κόσμο
 2. Οι ιδιώτες επενδυτές μπορούν να συμμετέχουν εξίσου εύκολα στις συναλλαγές forex όσο και με μεγάλα με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
 3. Υπάρχουν εξαιρετικά υψηλοί όγκοι συναλλαγών ανά πάσα στιγμή και μεγάλη ρευστότητα
 4. Μπορείτε εύκολα να διαπραγματευτείτε τόσο σε ανοδικές (long) όσο και σε καθοδικές τάσεις τιμών (short) όταν συναλλάσσεστε στην αγορά forex.
 5. Οι αγορές Forex είναι ανοιχτές 24 ώρες την ημέρα, 5 μέρες την βδομάδα, και κλείνουν μόνο το Σαββατοκύριακο.
 6. Συνήθως δεν υπάρχουν χρεώσεις από προμήθειες στις συναλλαγές forex.
 7. Το μόνο κόστος των συναλλαγών forex είναι η διαφορά (spread), η οποία είναι συνήθως αρκετά μικρή στα μεγάλα/κύρια ζεύγη.
 8. Όταν διαπραγματεύεστε CFDs σε ξένο συνάλλαγμα, έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε μόχλευση για να αυξήσετε το μέγεθος της συναλλαγής σας

Παράδειγμα Συναλλαγής – EUR/USD

Ας υποθέσουμε ότι το EUR/USD διαπραγματεύεται €1,18560 με τιμή ζήτησης 1,18556 και τιμή προσφοράς 1,18564. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα περιθώριο ύψους 0,8 pips. Ένας επενδυτής λοιπόν που πιστεύει ότι το ευρώ θα αυξηθεί έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, εισέρχεται με εντολή αγοράς (buy) για 1 lot στο 1,18564. Με αγορά ενός lot η αξία του κάθε pip στη συναλλαγή αντιστοιχεί σε 10 δολάρια, ενώ η συνολική αξία της συναλλαγής είναι 100.000 μονάδες ή 118.564 δολάρια. Εφόσον ο επενδυτής έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει μόχλευση για να ανοίξει την θέση του, τότε το ποσό που πρέπει να καταβάλει για να ανοίξει μια συναλλαγή τέτοιου μεγέθους είναι μόλις το 2% του συνολικού ποσού, δηλαδή συνολικά θα πρέπει να καταβάλει μόλις 2.370 δολάρια ως περιθώριο.

Σε Περίπτωση Επικερδής Συναλλαγής

Ο επενδυτής ήταν σωστός και η αξία του ευρώ αυξάνετε έναντι του δολαρίου, φτάνοντας στο επίπεδο των 1,18860 με τιμή ζήτησης 1,18856 και τιμή προσφοράς 1,18864. Ο συναλλασσόμενος λοιπόν αποφασίζει να κλείσει τη θέση του και πουλά 1 lot στο 1,18856. Αυτό θα του αποφέρει μια διαφορά 29,2 pips, δίνοντας στον συναλλασσόμενο μια απόδοση 292 δολαρίων από τη συναλλαγή. Επειδή ο συναλλασσόμενος χρησιμοποίησε μόνο 2.370 δολάρια ως περιθώριο, η καθαρή απόδοση επί της συναλλαγής του είναι 12,3%.

Σε Περίπτωση Αποτυχημένης Συναλλαγής

Είναι επίσης πιθανό ο επενδυτής να έκανε λάθος πρόβλεψη και η αξία του δολάριού να αυξηθεί έναντι του ευρώ με αποτέλεσμα να διαπραγματευτεί στο 1,18010 με τιμή ζήτησης 1,18006 και τιμή προσφοράς 1,18014. Ο συναλλασσόμενος αποφασίζει λοιπόν να κλείσει την θέση του πουλώντας 1 lot στο 1,18006 με ζημία 55,4 pips ή $554. Αυτή η ζημία ανέρχεται στο 23,4% της επένδυσης του εφόσον είχε χρησιμοποιήσει $2.370 ως περιθώριο για τη συναλλαγή.

Προειδοποίηση κινδύνου

Οι συμβάσεις CFD είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 86.20% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε CFD με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFD και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.

 • +357 25763605

% ολοκληρώθηκε

Μέθοδοι πληρωμής
Για να πραγματοποιήσετε μια κατάθεση, θα πρέπει πρώτα να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας.
Το αρχείο σας έχει απορριφθεί. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.
Καταλαβαίνω

Αγαπητέ ${UserName},

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στον λογαριασμό επίδειξης.
Μεταβείτε σε πραγματικό λογαριασμό, προσθέστε κεφάλαια και ξεκινήστε τις συναλλαγές.

Χρηματοδότηση του λογαριασμού σας

Αυτή η ενότητα είναι διαθέσιμη μόνο για πελάτες, παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε