Πληροφορίες για την εταιρεία:

Αυτή η ιστοσελίδα (www.obrinvest.com/eu) διαχειρίζεται από την OBR Investments Limited, μια κυπριακή εταιρεία επενδύσεων, εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με αριθμό άδειας λειτουργίας 217/13. Η OBR Investments Limited είναι εγγεγραμμένη στη διεύθυνση Λεωφόρος Αρχιεπισκοπού 161 Μακαρίου ΙΙΙ, 3027, 6ος όροφος Ακαπνίτης Court, Λεμεσός, Κύπρος.

Η OBR Investments Limited κατέχει και διαχειρίζεται την εμπορική επωνυμία “OBRinvest”.

 

Προειδοποίηση κινδύνου:

Οι συμβάσεις CFD είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 86.20% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε CFD με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFD και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Οι μελλοντικές προβλέψεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο εμπειρίας σας, και την ανοχή σας στον κίνδυνο. Δεν πρέπει να καταθέσετε περισσότερα από όσα είστε διατεθειμένοι να χάσετε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τον κίνδυνο που συνδέεται με το συγκεκριμένο προϊόν και αναζητήστε κάποια ανεξάρτητη συμβουλή, εάν είναι απαραίτητο. Η OBRinvest δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η OBR Investments Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες τις παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση. Παρακαλείστε να διαβάσετε το έγγραφο Γνωστοποίησης Κινδύνου.

 

Περιφερειακοί περιορισμοί:

Η OBR Investments Limited προσφέρει υπηρεσίες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εκτός του Βελγίου) και της Ελβετίας.

 

Η OBR Investments Limited δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η OBR Investments Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση.

Δείκτες

Τι είναι οι Δείκτες;

Οι δείκτες χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της απόδοσης μιας ομάδας παρόμοιων χρηματοοικονομικών μέσων με ένα τυποποιημένο τρόπο μέτρησης. Οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της απόδοσης μια ομάδας μετοχών. Αυτοί οι δείκτες συχνά αναπαράγουν την απόδοση ενός συγκεκριμένου τομέα μιας αγοράς. Ορισμένοι δείκτες έχουν ευρύτερη βάση, όπως ο S&P 500 και ο Russell 2000, ενώ άλλοι επικεντρώνονται περισσότερο σε έναν συγκεκριμένο τομέα ή κλάδο της αγοράς.

Παρόλο που οι πλείστοι ευρέως γνωστοί δείκτες αφορούν συχνότερα στις αγορές μετοχών, οι δείκτες μπορούν χρησιμοποιηθούν επίσης και για τη μέτρηση άλλων οικονομικών δεδομένων, όπως η βιομηχανική παραγωγή, ο πληθωρισμός και τα επιτόκια. Σε πολλές περιπτώσεις, οι δείκτες αυτοί δημιουργούνται για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία αναφοράς για την αξιολόγηση της απόδοσης μεμονωμένων χρηματοοικονομικών μέσων ή και της απόδοσης ενός χαρτοφυλάκιού.

Δημοφιλής Δείκτες

Παρόλο που υπάρχουν δείκτες για τις περισσότερες αγορές στον κόσμο, ορισμένοι δείκτες είναι πιο δημοφιλείς από άλλους. Δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι πιο δημοφιλείς δείκτες αφορούν και στις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Πιο κάτω αναφέρονται 6 από τους πιο δημοφιλείς δείκτες του κόσμου:

  • Dow Jones Industrial Average (DJIA) – προσδιορίζει την αξία των 30 μεγαλύτερων μετοχών blue-chip στις ΗΠΑ.
  • DAX 30 – καταγράφει την απόδοση των 30 μεγαλύτερων εταιρειών του Χρηματιστήριου της Φρανκφούρτης.
  • NASDAQ 100 – παρέχει την αγοραία αξία των 100 μεγαλύτερων μη χρηματοπιστωτικών εταιρειών στις ΗΠΑ.
  • FTSE 100– αποτιμά τις επιδόσεις των 100 blue-chip εταιρειών του Χρηματιστήριου του Λονδίνου.
  • S&P 500 – προσδιορίζει την αξία 500 εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης στις ΗΠΑ
  • Nikkei 225 – ο μεγαλύτερος τιμολογιακός δείκτης της Ιαπωνίας, αποτελείται από 225 από τις μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας.

Τι Επηρεάζει τις Τιμές των Δεικτών;

Η τιμή οποιουδήποτε δείκτη βασίζεται στις τιμές όλων των επιμέρους χρηματοοικονομικών του μέσων. Καθώς μεταβάλλεται η τιμή αυτών των επιμέρους μέσων, μεταβάλλεται και η τιμή του δείκτη. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι υπολογισμού της τιμής ενός δείκτη και αυτό επηρεάζει επίσης τον ρυθμό μεταβολής της τιμής του δείκτη.

Ένας άλλος τρόπος υπολογισμού της αξίας ενός δείκτη είναι η στάθμιση των τιμών. Ο δείκτης DJIA για παράδειγμα υπολογίζεται με αυτόν τον τρόπο, και αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες με υψηλότερη τιμή μετοχής λαμβάνουν μεγαλύτερη στάθμιση στον δείκτη. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, οι μεταβολές στις μετοχές με υψηλότερες τιμές έχουν και μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αξία του δείκτη.

Πλεονεκτήματα των Συναλλαγών σε Δείκτες

Οι συναλλαγές σε δείκτες μπορεί να έχουν ορισμένα σαφή πλεονεκτήματα σε σύγκριση με την πραγματοποίηση συναλλαγών πάνω στις τιμές συγκεκριμένων μετοχών. Επειδή ένας δείκτης αποτελεί ένα σύνολο από διαφορετικές μετοχές, οι κινήσεις των τιμών του δείκτη είναι συνήθως πιο ομαλές εφόσον εκφράζουν τις ευρύτερες τάσεις τις αγοράς και έτσι μπορούν να προβλεφθούν ευκολότερα. Συχνά εμφανίζονται σαφή μοτίβα στα διαγράμματα κατά τη διαπραγμάτευση σε δείκτες. Ένα άλλο πλεονέκτημα της διαφοροποίησης με συναλλαγές σε δείκτες είναι ότι οι δείκτες αποτελούν μια από τις λιγότερο πιθανές κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων που μπορούν να υποστούν χειραγώγηση. Πολύ απλά, υπάρχουν πάρα πολλά επιμέρους χρηματοοικονομικά μέσα που περιλαμβάνονται στον δείκτη για να μπορέσει κάποιος να χειραγωγήσει την τιμή.

Επειδή ένας δείκτης αποτελείται από πολλά διαφορετικά χρηματοοικονομικά μέσα, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως αυτόματη μορφή «διαφοροποίησης» σε ότι αφορά το χαρτοφυλάκιο και την διαχείριση κεφαλαίων. Επίσης, δεδομένου ότι οι δείκτες έχουν πιο ομαλή κίνηση και μικρότερη μεταβλητότητα από τα επιμέρους χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία τους αποτελούν, παρουσιάζουν και σχετικά μικρότερο κίνδυνο για τους επενδυτές.

Διαφορά Μεταξύ “Χρηματιστηριακών Δεικτών” και “Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Δεικτών”

Οι χρηματιστηριακοί δείκτες εκφράζουν την πραγματική τιμή ενός δείκτη σε πραγματικό χρόνο και συχνά προτιμώνται από επενδυτές που θέλουν να πραγματοποιήσουν βραχυπρόθεσμες συναλλαγές. Αυτό οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι οι χρηματιστηριακοί δείκτες έχουν συχνά στενότερα spreads και μεγαλύτερη ρευστότητα. Πολλοί επενδυτές συναλλάσσονται σε χρηματιστηριακούς δείκτες, ανοίγοντας και κλείνοντας τις θέσεις μέσα στην διάρκεια της ίδιας  χρηματιστηριακής συνεδρίασης για να αποφύγουν τις χρεώσεις χρηματοδότησης αλλαγής συνεδρίας κατά την διάρκεια της νύκτας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δεικτών τιμολογούνται με βάση τις μελλοντικές προσδοκίες της αγοράς σχετικά με την τιμή του υποκείμενου δείκτη. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δεικτών, όπως κάθε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης, έχουν ημερομηνία λήξης. Επίσης, δεν έχουν χρέωση χρηματοδότησης μιας ημέρας και συνήθως προτιμώνται από επενδυτές με πιο μακροπρόθεσμες στρατηγικές που σκοπεύουν να διατηρήσουν τις θέσεις τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Προειδοποίηση κινδύνου

Οι συμβάσεις CFD είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 86.20% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε CFD με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFD και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.

  • +357 25763605

% ολοκληρώθηκε

Μέθοδοι πληρωμής
Για να πραγματοποιήσετε μια κατάθεση, θα πρέπει πρώτα να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας.
Το αρχείο σας έχει απορριφθεί. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.
Καταλαβαίνω

Αγαπητέ ${UserName},

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στον λογαριασμό επίδειξης.
Μεταβείτε σε πραγματικό λογαριασμό, προσθέστε κεφάλαια και ξεκινήστε τις συναλλαγές.

Χρηματοδότηση του λογαριασμού σας

Αυτή η ενότητα είναι διαθέσιμη μόνο για πελάτες, παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε