Πληροφορίες για την εταιρεία:

Αυτή η ιστοσελίδα (www.obrinvest.com/eu) διαχειρίζεται από την OBR Investments Limited, μια κυπριακή εταιρεία επενδύσεων, εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με αριθμό άδειας λειτουργίας 217/13. Η OBR Investments Limited είναι εγγεγραμμένη στη διεύθυνση Λεωφόρος Αρχιεπισκοπού 161 Μακαρίου ΙΙΙ, 3027, 6ος όροφος Ακαπνίτης Court, Λεμεσός, Κύπρος.

Η OBR Investments Limited κατέχει και διαχειρίζεται την εμπορική επωνυμία “OBRinvest”.

 

Προειδοποίηση κινδύνου:

Οι συμβάσεις CFD είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 86.20% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε CFD με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFD και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Οι μελλοντικές προβλέψεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο εμπειρίας σας, και την ανοχή σας στον κίνδυνο. Δεν πρέπει να καταθέσετε περισσότερα από όσα είστε διατεθειμένοι να χάσετε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τον κίνδυνο που συνδέεται με το συγκεκριμένο προϊόν και αναζητήστε κάποια ανεξάρτητη συμβουλή, εάν είναι απαραίτητο. Η OBRinvest δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η OBR Investments Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες τις παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση. Παρακαλείστε να διαβάσετε το έγγραφο Γνωστοποίησης Κινδύνου.

 

Περιφερειακοί περιορισμοί:

Η OBR Investments Limited προσφέρει υπηρεσίες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εκτός του Βελγίου) και της Ελβετίας.

 

Η OBR Investments Limited δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η OBR Investments Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση.

Συμβόλαια επί της διαφοράς

Τι είναι οι Συναλλαγές CFD;

Τα συμβόλαια επί της διαφοράς (CFDs) είναι ένας ολοένα και πιο δημοφιλής τρόπος συναλλαγών με σκοπό την κερδοσκοπία πάνω στην κίνηση των τιμών διαφόρων χρηματοοικονομικών μέσων. Το CFD είναι ένα είδος συμβολαίου που συνάπτεται μεταξύ ενός αγοραστή και ενός πωλητή, στο οποίο ο αγοραστής καλείται να πληρώσει τη διαφορά μεταξύ της τιμής του χρηματοοικονομικού μέσου όταν ανοίγει το συμβόλαιο (θέση) και της αξίας του όταν κλείνει το συμβόλαιο (θέση). Πολλοί επενδυτές προτιμούν να χρησιμοποιούν CFDs για να συναλλάσσονται στις κινήσεις των τιμών, επειδή αυτό τους επιτρέπει να αποφεύγουν να μπουν στην διαδικασία άμεσης αγοράς και κατοχής του υποκείμενου χρηματοοικονομικού μέσου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η πραγματική αξία του χρηματοοικονομικού μέσου δεν έχει άμεση σχέση με το CFD, αυτό που έχει σημασία είναι η μεταβολή της τιμής από το άνοιγμα έως το κλείσιμο του συμβολαίου.

Τα CFDs αποτελούν αντικείμενο απευθείας διαπραγμάτευσης μέσω ενός παρόχου και δεν υπάρχει κανένα χρηματιστήριο που να εμπλέκεται στη διαπραγμάτευση CFDs. Η δημοτικότητα των CFDs μπορεί να αποδοθεί στα πολλά πλεονεκτήματα που προσφέρει αυτή η κατηγορία μέσων συναλλαγής στους επενδυτές.

Πώς Λειτουργεί;

Όπως έχουμε αναφέρει και παραπάνω, το CFD χρησιμοποιείται από επενδυτές που θέλουν να κερδοσκοπήσουν από την μεταβολή της τιμής κάποιου υποκείμενου χρηματοοικονομικού μέσου. Με τη σύναψη της σύμβασης με έναν πάροχο CFD όπως η OBRinvest, οι επενδυτές έχουν την δυνατότητα να  αποκομίσουν ενδεχομένως κέρδη όταν η τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται ή μειώνεται. Εάν ο επενδυτής πιστεύει ότι η τιμή κάποιου συγκεκριμένου χρηματοοικονομικού μέσου θα κινηθεί προς τα πάνω, αγοράζει ένα συμβόλαιο CFD, ενώ εάν πιστεύει ότι η τιμή θα πέσει, τότε πουλά ένα συμβόλαιο CFD. Όταν το συμβόλαιο αυτό τερματιστεί με το κλείσιμο της θέσης του επενδυτή τότε είτε θα πρέπει αυτός να επωμιστεί τη διαφορά της τιμής (αν η τιμή κινήθηκε εναντίον του), είτε θα λάβει κέρδη από την πώληση του CFD, αν η τιμή κινήθηκε υπέρ του. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι συναλλασσόμενοι θα υποστούν τις ανάλογες ζημίες σε περίπτωση που οι προβλέψεις τους αποδειχθούν λανθασμένες.

Πώς Διαπραγματεύεστε CFDs;

Η διαπραγμάτευση σε CFDs είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μάθετε εις βάθος. Ας δούμε ένα παράδειγμα για το πώς λειτουργούν οι συναλλαγές αυτού του τύπου.

Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μια μετοχή με τιμή ζήτησης 50,52 δολάρια και κάποιος επενδυτής θέλει να αγοράσει 100 μετοχές. Σε μια παραδοσιακή αγορά ο επενδυτής θα χρειαζόταν 5,052 δολάρια για να αγοράσει τις 100 μετοχές. Αλλά αν χρησιμοποιηθούν CFDs, ο συναλλασσόμενος μπορεί να χρειαστεί μόνο 5% περιθώριο για να ανοίξει μια ισάξια θέση, συγκεκριμένα θα χρειαστεί 252,60 δολάρια σε περιθώριο.

Από την πρώτη στιγμή που ανοίγει μια θέση CFD θα υπάρξει μια αρχική «ζημία» που είναι ίση με το περιθώριο προσφοράς-ζήτησης. Εάν στην προκειμένη περίπτωση, η διαφορά (spread) είναι 0,05 δολάρια, τότε η μετοχή πρέπει να κερδίσει (ή να χάσει εάν πρόκειται για short θέση (πώληση) 0,05 δολάρια για να μηδενιστεί η αρχική ζημιά και να αρχίσει η θέση να αποφέρει κέρδος.

Εάν η μετοχή αυξηθεί για παράδειγμα στα 51,52 δολάρια, σε ένα παραδοσιακό λογαριασμό η ανοικτή θέση θα μπορούσε να κλείσει με κέρδος 100 δολάρια ή απόδοση ύψους 2%. Στην περίπτωση μας όμως, η τιμή προσφοράς του CFD μπορεί να είναι μόνο 51,50 δολάρια, οπότε όταν χρησιμοποιείτε CFDs, το κέρδος θα είναι μικρότερο λόγω του bid-ask spread.

Λόγω των spreads λοιπόν ο συναλλασσόμενος θα έχει καθαρό κέρδος 0,93 δολάρια ανά μετοχή ή 93 δολάρια. Ωστόσο, επειδή για το άνοιγμα της θέσης CFD απαιτήθηκε μόνο 5% περιθώριο κέρδους, η απόδοση πάνω στην πραγματική επένδυση του συναλλασσόμενου ανέρχεται στο 36,8%. Αυτό είναι ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό απόδοσης που με την πάροδο του χρόνου και τις σωστές προβλέψεις πάνω στις τιμές των αγορών, μπορεί να αποφέρει σημαντικές επιδόσεις.

Πλεονεκτήματα της Διαπραγμάτευσης CFD

Στη διαπραγμάτευση CFD υπάρχουν πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα τα οποία μπορεί ένας επενδυτής μπορεί να εκμεταλλευτεί σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς τρόπους διαπραγμάτευσης.

Υψηλότερη Μόχλευση – Λόγω των ευρωπαϊκών κανονισμών, οι περισσότεροι επενδυτές θα επωφελούνται μέγιστης μόχλευσης 30:1 στις συναλλαγές CFD, αλλά αυτό εξακολουθεί να είναι πολύ πιο πάνω από τη μόχλευση που διατίθεται από  τους παραδοσιακούς χρηματιστές. Παράλληλα, για τους επενδυτές που έχουν εγκριθεί ως «επαγγελματίες» και για όσους βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης η μόχλευση μπορεί να φτάσει μέχρι και 400:1. Οι συναλλασσόμενοι πρέπει να έχουν πάντοτε υπόψη όμως ότι όσο ψηλότερη είναι η μόχλευση που χρησιμοποιούν, τόσο ψηλότερες είναι και οι απώλειες που μπορεί να υποστούν.

Δεν υπάρχουν κανόνες Shorting–  Ορισμένες αγορές έχουν κανόνες οι οποίοι απαγορεύουν το «shorting» (συναλλαγές πάνω σε φθίνουσες τάσεις τιμών) ή το καθιστούν πιο δύσκολο, αλλά με τα CFDs είστε πάντα ελεύθεροι να προχωρήσετε στην πώληση επί τις τιμής χωρίς περιορισμούς.

Δεν Υπάρχουν Απαιτήσεις Ημερήσιας Διαπραγμάτευσης – Ορισμένες αγορές απαιτούν ένα ελάχιστο ποσό κεφαλαίου προτού επιτραπεί στον έμπορο να προχωρήσει σε συναλλαγές ημερήσιας διαπραγμάτευσης. Οι συναλλαγές CFDs δεν έχουν παρομοίους περιορισμούς, γεγονός που επιτρέπει στους επενδυτές να αγοράζουν και να πωλούν CFDs με όση συχνότητα θέλουν, κάθε μέρα.

Παγκόσμια Πρόσβαση σε Χρηματοοικονομικά Μέσα– Οι περισσότεροι πάροχοι CFD προσφέρουν όλες τις κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών, των δεικτών, των εμπορευμάτων και των νομισμάτων (συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων). Αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα είναι άμεσα διαθέσιμα μέσω μίας διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών, καταργώντας την ανάγκη για πολλαπλούς λογαριασμούς προκειμένου οι επενδυτές να μπορούν να διαπραγματεύονται διαφορετικές κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων.

Επαγγελματική Εκτέλεση Χωρίς Προμήθειες ή Τέλη – Ενώ οι παραδοσιακοί χρηματιστές μπορεί να χρεώνουν κάποια μορφή προμήθειας ή αμοιβής για κάθε αγορά και πώληση, οι χρηματιστές CFD κερδίζουν μόνο από την διαφορά μεταξύ προσφοράς και ζήτησης της τιμής (spread) και δεν χρεώνουν σχεδόν ποτέ επιπρόσθετη προμήθεια. Παράλληλα, οι πάροχοι CFD προσφέρουν όλους τους ίδιους τύπους εντολών με τους παραδοσιακούς χρηματιστές καθώς και γρήγορη εκτέλεση.

Μειονεκτήματα των Συναλλαγών CFD

Όπως με όλους τους τύπους συναλλαγών, υπάρχουν επίσης ορισμένα μειονεκτήματα στη διαπραγμάτευση CFDs

Οι Συναλλασσόμενοι Επωμίζονται το Spread – Επειδή οι συναλλασσόμενοι επωμίζονται την διαφορά (spread) σε κάθε είσοδο και έξοδο από μία θέση, ίσως να είναι πιο δύσκολο να έχουν κάποιες ουσιώδης αποδόσεις από μικρές κινήσεις στις αγορές κατά τη διαπραγμάτευση CFDs. Αυτό αντισταθμίζετε όμως σε κάποιο βαθμό από την έλλειψη προμηθειών και τελών.

Πρόσθετο Ρίσκο – Η διαπραγμάτευση CFD εκθέτει τους επενδυτές σε κινδύνους μόχλευσης που μπορούν να εξανεμίσουν το υπόλοιπο των λογαριασμού τους εάν δεν υπάρχει σωστή διαχείριση κινδύνου. Υπάρχουν επίσης κίνδυνοι εκτέλεσης όταν οι αγορές μεταβάλλονται πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα να υπάρξουν απροσδόκητες απώλειες. Τέλος, υπάρχουν κίνδυνοι ρευστότητας και περιθωρίου, κάτι που ορισμένοι επενδυτές δεν έχουν συνηθίσει να αντιμετωπίζουν.

Προειδοποίηση κινδύνου

Οι συμβάσεις CFD είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 86.20% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε CFD με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFD και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.

  • +357 25763605

% ολοκληρώθηκε

Μέθοδοι πληρωμής
Για να πραγματοποιήσετε μια κατάθεση, θα πρέπει πρώτα να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας.
Το αρχείο σας έχει απορριφθεί. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.
Καταλαβαίνω

Αγαπητέ ${UserName},

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στον λογαριασμό επίδειξης.
Μεταβείτε σε πραγματικό λογαριασμό, προσθέστε κεφάλαια και ξεκινήστε τις συναλλαγές.

Χρηματοδότηση του λογαριασμού σας

Αυτή η ενότητα είναι διαθέσιμη μόνο για πελάτες, παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε