Πληροφορίες για την εταιρεία:

Αυτή η ιστοσελίδα (www.obrinvest.com/eu) διαχειρίζεται από την OBR Investments Limited, μια κυπριακή εταιρεία επενδύσεων, εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με αριθμό άδειας λειτουργίας 217/13. Η OBR Investments Limited είναι εγγεγραμμένη στη διεύθυνση Λεωφόρος Αρχιεπισκοπού 161 Μακαρίου ΙΙΙ, 3027, 6ος όροφος Ακαπνίτης Court, Λεμεσός, Κύπρος.

Η OBR Investments Limited κατέχει και διαχειρίζεται την εμπορική επωνυμία “OBRinvest”.

 

Προειδοποίηση κινδύνου:

Οι συμβάσεις CFD είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 86.20% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε CFD με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFD και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Οι μελλοντικές προβλέψεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο εμπειρίας σας, και την ανοχή σας στον κίνδυνο. Δεν πρέπει να καταθέσετε περισσότερα από όσα είστε διατεθειμένοι να χάσετε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τον κίνδυνο που συνδέεται με το συγκεκριμένο προϊόν και αναζητήστε κάποια ανεξάρτητη συμβουλή, εάν είναι απαραίτητο. Η OBRinvest δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η OBR Investments Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες τις παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση. Παρακαλείστε να διαβάσετε το έγγραφο Γνωστοποίησης Κινδύνου.

 

Περιφερειακοί περιορισμοί:

Η OBR Investments Limited προσφέρει υπηρεσίες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εκτός του Βελγίου) και της Ελβετίας.

 

Η OBR Investments Limited δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η OBR Investments Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση.

Στρατηγικές Διαπραγμάτευσης CFD

Πως να Αρχίσετε τις Συναλλαγές σε CFDs

Οι συναλλαγές σε CFD μπορεί να είναι επικερδείς αλλά ενέχουν επίσης και εξαιρετικά ρίσκα. Για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές CFD θα πρέπει να βρείτε έναν αξιόπιστο χρηματιστή όπως η OBRinvest και να εγγραφείτε για να ανοίξετε ένα λογαριασμό. Μόλις εγκριθεί η εγγραφή σας, θα μπορέσετε να χρηματοδοτήσετε τον λογαριασμό σας για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές. Στην επόμενη ενότητα θα βρείτε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές.

Βήματα Συναλλαγών CFD

Οι συναλλαγές CFDs είναι μια μορφή ενεργού διαπραγμάτευσης πάνω στις τιμές όλων των χρηματοοικονομικών αγορών. Απλά ακολουθήστε αυτά τα πέντε εύκολα βήματα:

  1. Επιλέξτε την κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων που θα διαπραγματευτείτε
  2. Αποφασίστε αν θα αγοράσετε ή θα πουλήσετε
  3. Αποφασίστε το ποσό της συναλλαγής σας
  4. Ορίστε το όρια Stop-Loss (εντολή διακοπής ζημιών) ή Take-Profit (εντολή λήψης κέρδους)
  5. Παρακολουθήστε την θέση σας και κλείστε την όταν είστε έτοιμοι

Βασικές Αρχές Συναλλαγών CFD (όπως το να έχετε κάποιο σχέδιο)

Υπάρχουν μερικές αρχές που μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τις δεξιότητές στις συναλλαγές CFD. Μια από τις πιο προφανές αρχές είναι ότι θα πρέπει να έχετε κάποιο σχέδιο όταν ξεκινάτε τις συναλλαγές. Αυτό σημαίνει να γνωρίζετε ποιες αγορές θα διαπραγματευτείτε, ποια είναι τα σημεία εισόδου και εξόδου σας από μία συναλλαγή, καθώς και πιο τρόπο θα παρακολουθείτε την αγορά. Πιο κάτω, μπορείτε να βρείτε ορισμένες χρήσιμες συμβουλές που μπορούν να σας βοηθήσουν στο να παίρνετε πιο ενήμερες αποφάσεις στις συναλλαγές σας:

  1. Κρατήστε ένα ημερολόγιο συναλλαγών. Σημειώστε όλες τις συναλλαγές σας, συμπεριλαμβανομένων των τιμών εισόδου και εξόδου στην κάθε θέση σας, και των κερδών ή ζημιών, καθώς και τους λόγους για τους οποίους κάνατε τη συναλλαγή και γιατί βγήκατε από μια συναλλαγή. Σημειώστε επίσης αν ακολουθήσατε τους κανόνες που είχατε θέσει στην στρατηγική σας και αν μάθατε κάτι καινούργιο από την κάθε συναλλαγή.
  2. Προσέξτε τη μόχλευση. Ο χρηματιστής σας μπορεί να σας προσφέρει μόχλευση έως και 400:1, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τη χρησιμοποιήσετε. Ξεκινήστε από μικρό ύψος και διαχειριστείτε τον κίνδυνο κρατώντας τη μόχλευση που χρησιμοποιείτε στις συναλλαγές σας υπό έλεγχο.
  3. Χρησιμοποιήστε εντολές stop-loss (εντολή διακοπής ζημιών) στις συναλλαγές σας ούτως ώστε να μειώσετε τις πιθανές απώλειες. Αποδεχτείτε ότι δεν θα είσαστε πάντοτε σωστός στις προβλέψεις σας, οπόταν μια σωστά τοποθετημένη εντολή stop-loss μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε το κεφάλαιο των συναλλαγών σας σε επιθυμητά επίπεδα.
  4. Μην αμελείτε να εξασκηθείτε σε λογαριασμό επίδειξης (demo). Ο λογαριασμός επίδειξης είναι ένα από τα καλύτερα εργαλεία που έχετε στην κατοχή σας. Χρησιμοποιήστε τον για να δοκιμάσετε οποιαδήποτε νέα στρατηγική έχετε στο μυαλό σας πριν την βάλετε σε εφαρμογή χρησιμοποιώντας τα πραγματικά σας κεφάλαια. Ο λογαριασμός επίδειξης μπορεί να σας βοηθήσει να μάθετε πολλά για τις αγορές, αλλά και για τον εαυτό σας ως επενδυτή.

Στρατηγικές Διαπραγμάτευσης CFD

Η επιλογή της κατάλληλης αγοράς στην οποία θα επικεντρώσετε τις συναλλαγές σας είναι η πρώτη σας πρόκληση. Η επόμενη είναι να βρείτε την κατάλληλη στρατηγική. Η προσωπική σας στρατηγική διαπραγμάτευσης θα πρέπει να ταιριάζει με την προσωπικότητα σας και το δικό σας στυλ συναλλαγών, διαφορετικά θα είστε σε μια συνεχή μάχη με τον ίδιο σας τον εαυτό.

Ορίστε δύο δημοφιλείς στρατηγικές διαπραγμάτευσης CFD που μπορείτε να δοκιμάσετε:

Η Στρατηγική Breakout

Στη στρατηγική «Breakout» σκοπός σας είναι να χρησιμοποιήσετε την τεχνική ανάλυση για να βρείτε τα βασικά επίπεδα στήριξης και αντίστασης για την θέση που θα πάρετε στην τιμή κάποιου χρηματοοικονομικού μέσου  στοιχείο. Αυτά είναι τα επίπεδα «Breakout» και όταν η τιμή αγγίξει αυτά τα επίπεδα αυτό είναι και το σημείο εισόδου σας στην συναλλαγή.

Η Στρατηγική Contrarian

Ο σωστός συγχρονισμός είναι κλειδί σε αυτή τη στρατηγική. Η Στρατηγική Contrarian βασίζεται στο γεγονός ότι όλες οι μεγάλες τάσεις της αγορά κάποτε τελειώνουν. Παρακολουθήστε λοιπόν το γράφημα ενός χρηματοοικονομικού μέσου και ψάξτε για οποιαδήποτε στοιχεία που να εισηγούνται ότι η παρούσα τάση φτάνει στο τέλος της – όπως για παράδειγμα μια απότομη άνοδος η μείωση της τιμής. Ο δείκτης κυμάτων Elliott είναι επίσης χρήσιμος για την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής.

Κίνδυνοι συναλλαγών

Παρόλο που οι συναλλαγές CFDs έχουν πολλά πλεονεκτήματα, υπάρχουν επίσης κάποιοι κίνδυνοι που θα πρέπει να γνωρίζετε όταν διαπραγματεύεστε στις χρηματοπιστωτικές αγορές με τη χρήση CFD.

Κίνδυνος μόχλευσης – Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους που ενέχουν οι συναλλαγές CFDs, εφόσον η μόχλευση δεν μεγεθύνει μόνο τα κέρδη, αλλά και τις ζημίες σας. Αυτό σημαίνει ότι μια θέση με μικρό κέρδος μπορεί απότομα να γυρίσει εναντίον σας και να μετατραπεί γρήγορα σε τεράστια ζημία – και παρόλο που η εντολή stop loss έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει από αυτό το σενάριο, με τις αγορές να κινούνται με μεγάλή ταχύτητα και ρευστότητα, η τιμή της θέσης σας μπορεί να κινηθεί πέρα από την εντολή stop loss σας πριν να κλείσει αυτόματα η συναλλαγή σας.

Κίνδυνοι περιθωρίου – Κατά τη διαπραγμάτευση με μόχλευση υπάρχει ένα ορισμένο επίπεδο περιθωρίου που πρέπει να διατηρήσετε. Εάν η συναλλαγή σας κινείτε εναντίον σας και δεν υπάρχουν επαρκή κεφάλαια στο λογαριασμό σας, μπορεί να χρειαστεί να καταθέσετε περισσότερα κεφάλαια για να αυξήσετε το διαθέσιμο περιθώριο ή να διακινδυνεύσετε να κλείσουν αυτόματα όλες οι θέσεις σας επειδή δεν είχατε αρκετό περιθώριο για να τις διατηρήσετε. Είναι λοιπόν ζωτικής σημασίας να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή την έκθεση σας σε πιθανές απώλειες και τις απαιτήσεις περιθωρίου σας.

Έλλειψη εποπτείας– Παρόλο που υπάρχουν αρκετοί παρόχοι συναλλαγών που χαίρουν της κατάλληλης εποπτείας, ως επί το πλείστον ο κλάδος των CFD δεν ρυθμίζεται ή ρυθμίζεται ελάχιστα. Αυτό καθιστά σημαντική την επιλογή του σωστού χρηματιστή. Θα πρέπει να είναι τόσο αξιόλογος όσο και αξιόπιστος.

Προειδοποίηση κινδύνου

Οι συμβάσεις CFD είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 86.20% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε CFD με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFD και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.

  • +357 25763605

% ολοκληρώθηκε

Μέθοδοι πληρωμής
Για να πραγματοποιήσετε μια κατάθεση, θα πρέπει πρώτα να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας.
Το αρχείο σας έχει απορριφθεί. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.
Καταλαβαίνω

Αγαπητέ ${UserName},

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στον λογαριασμό επίδειξης.
Μεταβείτε σε πραγματικό λογαριασμό, προσθέστε κεφάλαια και ξεκινήστε τις συναλλαγές.

Χρηματοδότηση του λογαριασμού σας

Αυτή η ενότητα είναι διαθέσιμη μόνο για πελάτες, παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε