Πληροφορίες για την εταιρεία:

Αυτή η ιστοσελίδα (www.obrinvest.com/eu) διαχειρίζεται από την OBR Investments Limited, μια κυπριακή εταιρεία επενδύσεων, εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με αριθμό άδειας λειτουργίας 217/13. Η OBR Investments Limited είναι εγγεγραμμένη στη διεύθυνση Λεωφόρος Αρχιεπισκοπού 12 Μακαρίου ΙΙΙ, Γραφείο 201, ZAVOS KRISTELLINA TOWER, 4000, Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός, Κύπρος.

 

Η OBR Investments Limited κατέχει και διαχειρίζεται την εμπορική επωνυμία “OBRinvest”.

 

Προειδοποίηση κινδύνου:

Οι συμβάσεις CFD είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 73.13% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε CFD με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFD και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Οι μελλοντικές προβλέψεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο εμπειρίας σας, και την ανοχή σας στον κίνδυνο. Δεν πρέπει να καταθέσετε περισσότερα από όσα είστε διατεθειμένοι να χάσετε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τον κίνδυνο που συνδέεται με το συγκεκριμένο προϊόν και αναζητήστε κάποια ανεξάρτητη συμβουλή, εάν είναι απαραίτητο. Η OBRinvest δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η OBR Investments Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες τις παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση. Παρακαλείστε να διαβάσετε το έγγραφο Γνωστοποίησης Κινδύνου.

 

Περιφερειακοί περιορισμοί:

Η OBR Investments Limited προσφέρει υπηρεσίες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εκτός του Βελγίου) και της Ελβετίας.

 

Η OBR Investments Limited δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η OBR Investments Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση.

TipRanks

site.cookie_policy.unknown_blocker

Αποποίηση: Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο παρόν δεν αποτελούν και δεν προτίθενται να αποτελέσουν επενδυτικές συμβουλές. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι μια συλλογή δημόσιων συστάσεων αποθεμάτων που εκδίδονται από διάφορους χρηματοοικονομικούς αναλυτές και οργανώνονται από την TipRanks σε μια εύκολα παρουσιάσιμη μορφή, μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η OBR Investments Limited δεν επηρεάζει ούτε έχει καμία συμβολή στη διαμόρφωση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Το περιεχόμενο του παρόντος είναι γενικό και δεν λαμβάνει υπόψη μεμονωμένες προσωπικές περιστάσεις, επενδυτική εμπειρία ή τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Οι χρήστες / αναγνώστες δεν πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά στις πληροφορίες που παρουσιάζονται με αυτό και πρέπει να κάνουν τη δική τους έρευνα / ανάλυση διαβάζοντας επίσης την πραγματική υποκείμενη έρευνα. Οι χρήστες / αναγνώστες θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη τον κίνδυνο αντιμετώπισης σημαντικών ζημιών κατά τη διαπραγμάτευση CFD. Επομένως, η OBR Investments Limited δεν θα αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες εμπόρων λόγω της χρήσης και του περιεχομένου των πληροφοριών που παρουσιάζονται στο παρόν. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

% ολοκληρώθηκε

Μέθοδοι πληρωμής
Για να πραγματοποιήσετε μια κατάθεση, θα πρέπει πρώτα να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας.
Το αρχείο σας έχει απορριφθεί. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.
Καταλαβαίνω

Αγαπητέ ${UserName},

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στον λογαριασμό επίδειξης.
Μεταβείτε σε πραγματικό λογαριασμό, προσθέστε κεφάλαια και ξεκινήστε τις συναλλαγές.

Χρηματοδότηση του λογαριασμού σας

Αυτή η ενότητα είναι διαθέσιμη μόνο για πελάτες, παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε