Πληροφορίες για την εταιρεία:

Αυτή η ιστοσελίδα (www.obrinvest.com/eu) διαχειρίζεται από την OBR Investments Limited, μια κυπριακή εταιρεία επενδύσεων, εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με αριθμό άδειας λειτουργίας 217/13. Η OBR Investments Limited είναι εγγεγραμμένη στη διεύθυνση Λεωφόρος Αρχιεπισκοπού 161 Μακαρίου ΙΙΙ, 3027, 6ος όροφος Ακαπνίτης Court, Λεμεσός, Κύπρος.

Η OBR Investments Limited κατέχει και διαχειρίζεται την εμπορική επωνυμία “OBRinvest”.

 

Προειδοποίηση κινδύνου:

Οι συμβάσεις CFD είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 86.20% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε CFD με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFD και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Οι μελλοντικές προβλέψεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο εμπειρίας σας, και την ανοχή σας στον κίνδυνο. Δεν πρέπει να καταθέσετε περισσότερα από όσα είστε διατεθειμένοι να χάσετε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τον κίνδυνο που συνδέεται με το συγκεκριμένο προϊόν και αναζητήστε κάποια ανεξάρτητη συμβουλή, εάν είναι απαραίτητο. Η OBRinvest δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η OBR Investments Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες τις παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση. Παρακαλείστε να διαβάσετε το έγγραφο Γνωστοποίησης Κινδύνου.

 

Περιφερειακοί περιορισμοί:

Η OBR Investments Limited προσφέρει υπηρεσίες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εκτός του Βελγίου) και της Ελβετίας.

 

Η OBR Investments Limited δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η OBR Investments Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση.

Αγοραστής

 • Πώς μπορώ να ανοίξω μια συναλλαγή εκτέλεσης αγοράς;
  Βήμα 1 - Επιλέξτε ένα χρηματοοικονομικό μέσο.
  Βήμα 2 - Μεταβείτε στην καρτέλα εκτέλεσης συναλλαγής.
  Βήμα 3 - Επιλέξτε το μέγεθος συναλλαγής σας σε lots.
  Βήμα 4 - Επιλέξτε την κατεύθυνση της συναλλαγής σας.
  Βήμα 5 - Εκτελέστε τη συναλλαγή κάνοντας κλικ στο κουμπί «εκτέλεση» συναλλαγής.
 • Πώς μπορώ να ανοίξω μια συναλλαγή με εκκρεμή εντολή;
  βήμα 1 - Επιλέξτε ένα χρηματοοικονομικό μέσο.
  Βήμα 2 - Μεταβείτε στην κατηγορία προηγμένων συναλλαγών.
  Βήμα 3 - Επιλέξτε το μέγεθος της συναλλαγής σας σε μονάδες.
  Βήμα 4 - Επιλέξτε την κατεύθυνση συναλλαγής.
  Βήμα 5 - Κάντε κλικ στο κουμπί ορισμού εκκρεμούς εντολής.
  Βήμα 6 - Στο πεδίο " τιμή" ορίστε μια τιμή.
  Βήμα 7 (προαιρετικό) - Αυτή η εντολή έχει ημερομηνία λήξης. Μπορείτε να επιλέξετε την ημερομηνία λήξης κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο πεδίο "expiry field" (πεδίο λήξης).
  Βήμα 8 - Εκτελέστε την εντολή κάνοντας κλικ στο κουμπί Place Order (Τοποθέτηση εντολής).
 • Πώς μπορώ να ανοίξω μια προστατευμένη συναλλαγή εκτέλεσης αγοράς με επίπεδα Stop Loss και Take Profit;
  Βήμα 1 - Επιλέξτε ένα χρηματοοικονομικό μέσο.
  Βήμα 2 - Μεταβείτε στην κατηγορία "Προηγμένες συναλλαγές".
  Βήμα 3 - Επιλέξτε το μέγεθος συναλλαγής σε μονάδες.
  Βήμα 4 - Επιλέξτε την κατεύθυνση της συναλλαγής.
  Βήμα 5 - Κάντε κλικ στα πλαίσια ελέγχου Take Profit / Stop Loss και τροποποιήστε τις τιμές των pips ή των τιμών.
  Βήμα 6 - Εκτελέστε τη συναλλαγή κάνοντας κλικ στο κουμπί Trade (Συναλλαγή).
 • Πώς μπορώ να ανοίξω μια προστατευμένη συναλλαγή εκκρεμών εντολών με επίπεδα Stop Loss και Take Profit;
  Βήμα 1 - Επιλέξτε ένα χρηματοοικονομικό μέσο.
  Βήμα 2 - Μεταβείτε στην κατηγορία προηγμένων συναλλαγών.
  Βήμα 3 - Επιλέξτε το μέγεθος συναλλαγής σε μονάδες.
  Βήμα 4 - Επιλέξτε την κατεύθυνση συναλλαγής.
  Βήμα 5 - Κάντε κλικ στα πλαίσια ελέγχου Take Profit / Stop Loss και τροποποιήστε τις τιμές των pips ή των τιμών.
  Βήμα 6 - Κάντε κλικ στο κουμπί set pending order (Ορισμός εκκρεμούς εντολής).
  Βήμα 7 - Στο πεδίο " τιμή" ορίστε μια τιμή.
  Βήμα 8 (προαιρετικό) - Αυτή η εντολή έχει ημερομηνία λήξης. Μπορείτε να επιλέξετε την ημερομηνία λήξης κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο πεδίο "expiry field" (πεδίο λήξης).
  Βήμα 9 - Εκτελέστε την εντολή κάνοντας κλικ στο κουμπί Place Order (Τοποθέτηση εντολής).
 • Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό μέσο;
  Επιλέξτε ένα χρηματοοικονομικό μέσοο και κάντε κλικ στην καρτέλα πληροφοριών που βρίσκεται πάνω από το γράφημα.
 • Τι είναι μια συναλλαγή εκτέλεσης αγοράς;
  Στη λειτουργία εκτέλεσης συναλλαγών στην τιμή αγοράς, ο συναλλαζόμενος συμφωνεί να εκτελέσει μια θέση στην τιμή που προσφέρει ο χρηματιστής.
 • Τι είναι η συναλλαγή με εκκρεμή εντολή;
  Μια εκκρεμής εντολή είναι μια εντολή για το άνοιγμα μιας θέσης όταν ένα μέσο φτάσει σε μια συγκεκριμένη προκαθορισμένη τιμή την οποία εσείς έχετε ορίσει. Είτε πρόκειται για εντολή ορίου είτε για εντολή διακοπής, η θέση θα πληρωθεί μόνο όταν το χρηματοοικονομικό μέσο φθάσει σε μια συγκεκριμένη τιμή.
 • Τι είναι η προσφορά;
  Η τιμή στην οποία ένας αγοραστής είναι διατεθειμένος να αγοράσει- η τιμή που προσφέρεται για ένα νόμισμα.
 • Τι είναι η μόχλευση;
  Η μόχλευση αυξάνει την αγοραστική σας δύναμη, συνεπώς σας επιτρέπει να αποκτήσετε μεγάλη έκθεση σε μια χρηματοπιστωτική αγορά δεσμεύοντας μόνο ένα σχετικά μικρό ποσό του κεφαλαίου σας.

  Τα CFDs είναι μοχλευμένα προϊόντα, που σημαίνει ότι χρειάζεται να καταθέσετε μόνο μια σχετικά μικρή προκαταβολή για να λάβετε μια πολύ μεγαλύτερη έκθεση στην αγορά.

  Η μόχλευση αυξάνει τις δυνατότητες κέρδους σας, καθώς και τον κίνδυνο απώλειας του κεφαλαίου σας.
 • Τι είναι το pip;
  Το "pip" σημαίνει "Price Interest Point" ή "Percentage in Point" και χρησιμοποιείται ως μονάδα μέτρησης της μεταβολής της αξίας ενός ζεύγους νομισμάτων - ένα pip είναι η μικρότερη επιτρεπόμενη διακύμανση της τιμής του ζεύγους.

  Τα περισσότερα νομίσματα, σε αντίθεση με το ιαπωνικό γεν, έχουν 2 δεκαδικά σημεία, π.χ. 1 δολάριο = 100 σεντς.
 • Πώς μπορώ να κλείσω μια ενεργή συναλλαγή;
  Παρακαλούμε ελέγξτε τη λίστα με τις ανοιχτές συναλλαγές στην υποκατηγορία "Ανοιχτές συναλλαγές" στην σελίδα "Συναλλαγές". Επιλέξτε τη συναλλαγή και κάντε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" στο πλάι της συναλλαγής. Παρακαλούμε, βεβαιωθείτε ότι η αγορά για το συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό μέσο είναι ανοικτή με το να περιηγηθείτε στο κουμπί "i" κοντά στο όνομα του χρηματοοικονομικού μέσου. Εάν η αγορά είναι ανοιχτή, τότε η συναλλαγή μπορεί να κλείσει.
 • Πότε δεν μπορώ να κλείσω μια ενεργή συναλλαγή;
  Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η αγορά του χρηματοοικονομικού μέσου είναι ανοιχτή κάνοντας κλικ στο κουμπί πληροφοριών πάνω από το διάγραμμα. Εάν είναι ανοικτή, η συναλλαγή μπορεί να κλείσει.
 • Τι είναι το Stop Loss;
  Το Stop Loss (εντολή διακοπής ζημιών) είναι μια εντολή για το κλείσιμο μιας συναλλαγής σε μια θέση CFD σε μια τιμή που καθορίζεται εκ των προτέρων από εσάς, η οποία στην περίπτωση "αγοράς" (buy) είναι χαμηλότερη από την τιμή ανοίγματος της συναλλαγής και στην περίπτωση "πώλησης" (sell) είναι υψηλότερη από την τιμή ανοίγματος της συναλλαγής. Μια εντολή Stop Loss μπορεί να χρησιμεύσει ως στρατηγική ελαχιστοποίησης του κινδύνου, ωστόσο, η εντολή αυτή δεν είναι «εγγυημένη», καθώς κατά τη διάρκεια μη φυσιολογικών συνθηκών στην αγορά, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις υψηλής μεταβλητότητας, η εντολή Stop Loss μπορεί να εκτελεστεί σε χειρότερη τιμή.
 • Τι είναι το επίπεδο Take Profit;
  Το Take Profit είναι μια εντολή για το κλείσιμο μιας συναλλαγής σε μια θέση CFD σε μια τιμή που καθορίζεται εκ των προτέρων από εσάς, η οποία στην περίπτωση "αγοράς" (buy) είναι υψηλότερη από την τιμή ανοίγματος της συναλλαγής και στην περίπτωση "πώλησης" (sell) είναι χαμηλότερη από την τιμή ανοίγματος της συναλλαγής.
 • Ποιοι τύποι εκκρεμών εντολών υπάρχουν;
  Buy Stop: Ένα συμβόλαιο που τοποθετείται πάνω από μια τιμή και η τιμή συνεχίζει να ανεβαίνει.
  Sell Stop: Ένα συμβόλαιο που τοποθετείται κάτω από μια τιμή και η τιμή συνεχίζει να πέφτει.
  Όριο αγοράς: Ένα συμβόλαιο που τοποθετείται κάτω από μια τιμή και στη συνέχεια η τιμή ανεβαίνει.
  Sell Limit: Ένα συμβόλαιο που τοποθετείται πάνω από μια τιμή και στη συνέχεια η τιμή πέφτει.
 • Πώς μπορείτε να ανοίξω εκ νέου το παράθυρο συναλλαγής (Bidder) εάν έχει κλείσει;
  Αν κάνετε κλικ στο κουμπί X, το παράθυρο συναλλαγής (bidder) θα εξαφανιστεί και θα σας επιτρέψει να δείτε ένα μεγάλο σε μέγεθος διάγραμμα. Για να ανοίξετε ξανά το παράθυρο συναλλαγής, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα συναλλαγών.
 • Το κουμπί Άνοιγμα συναλλαγών εκτελεί μια συναλλαγή;
  Όχι, το κουμπί Άνοιγμα συναλλαγών ανοίγει ξανά το παράθυρο συναλλαγής (bidder).
 • Τι πρέπει να κάνω εάν είμαι νέος σε αυτή την πλατφόρμα συναλλαγών;
  Κάντε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή στην πλατφόρμα» για να δείτε μια πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες της πλατφόρμας.
 • Μπορώ να κάνω συναλλαγές στο παλιό περιβάλλον της πλατφόρμας συναλλαγών;
  Όχι, υποστηρίζουμε την τελευταία έκδοση της πλατφόρμας συναλλαγών.
 • Τι σημαίνει συναλλαγές 2 κλικ;
  Προσφέρουμε συναλλαγές με 2 κλικ για να επιτρέψουμε στους συναλλασσόμενους να αναθεωρήσουν τις ρυθμίσεις των συναλλαγών πριν από την εκτέλεση της συναλλαγής. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουν την εμπιστοσύνη ότι η όλα τα στοιχεία της συναλλαγής ήταν σωστά και ότι η συναλλαγή στάλθηκε στην αγορά όπως αυτοί ήθελαν.
 • Λαμβάνω ένα σφάλμα και χρειάζομαι βοήθεια για να ανοίξω μια συναλλαγή, τι πρέπει να κάνω;
  Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών για περαιτέρω βοήθεια.
 • Πώς μπορώ να τροποποιήσω τις υπάρχουσες συναλλαγές;
  Εάν έχετε ήδη εκτελέσει μια συναλλαγή, κάντε κλικ στο κουμπί Open Trades (Ανοικτές συναλλαγές), επιλέξτε τη συναλλαγή που θέλετε να τροποποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί SL/TP. Μέσα στο αναδυόμενο παράθυρο τροποποιήστε τις συναλλαγές SL/TP και κάντε κλικ στο κουμπί Υποβολή για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.
 • Πώς μπορώ να διαγράψω μια μελλοντική εντολή (εκκρεμούσα εντολή);
  Εάν έχετε ήδη ορίσει μια εκκρεμή εντολή, κάντε κλικ στο κουμπί Pending Orders (Εκκρεμείς εντολές), επιλέξτε τη συναλλαγή που θέλετε να τροποποιήσετε και, στη συνέχεια επιλέξτε Delete Order (Διαγραφή εντολής). Στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή στο αναδυόμενο παράθυρο για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.
 • Τι είναι η ζήτηση;
  Η τιμή, ή το ποσοστό, στην οποία ένας πρόθυμος συναλασσόμενος είναι διατεθειμένος να πουλήσει.
Προειδοποίηση κινδύνου

Οι συμβάσεις CFD είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 86.20% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε CFD με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFD και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.

 • +357 25763605

% ολοκληρώθηκε

Μέθοδοι πληρωμής
Για να πραγματοποιήσετε μια κατάθεση, θα πρέπει πρώτα να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας.
Το αρχείο σας έχει απορριφθεί. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.
Καταλαβαίνω

Αγαπητέ ${UserName},

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στον λογαριασμό επίδειξης.
Μεταβείτε σε πραγματικό λογαριασμό, προσθέστε κεφάλαια και ξεκινήστε τις συναλλαγές.

Χρηματοδότηση του λογαριασμού σας

Αυτή η ενότητα είναι διαθέσιμη μόνο για πελάτες, παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε