Πληροφορίες για την εταιρεία:

Αυτή η ιστοσελίδα (www.obrinvest.com/eu) διαχειρίζεται από την OBR Investments Limited, μια κυπριακή εταιρεία επενδύσεων, εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με αριθμό άδειας λειτουργίας 217/13. Η OBR Investments Limited είναι εγγεγραμμένη στη διεύθυνση Λεωφόρος Αρχιεπισκοπού 161 Μακαρίου ΙΙΙ, 3027, 6ος όροφος Ακαπνίτης Court, Λεμεσός, Κύπρος.

Η OBR Investments Limited κατέχει και διαχειρίζεται την εμπορική επωνυμία “OBRinvest”.

 

Προειδοποίηση κινδύνου:

Οι συμβάσεις CFD είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 86.20% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε CFD με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFD και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Οι μελλοντικές προβλέψεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο εμπειρίας σας, και την ανοχή σας στον κίνδυνο. Δεν πρέπει να καταθέσετε περισσότερα από όσα είστε διατεθειμένοι να χάσετε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τον κίνδυνο που συνδέεται με το συγκεκριμένο προϊόν και αναζητήστε κάποια ανεξάρτητη συμβουλή, εάν είναι απαραίτητο. Η OBRinvest δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η OBR Investments Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες τις παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση. Παρακαλείστε να διαβάσετε το έγγραφο Γνωστοποίησης Κινδύνου.

 

Περιφερειακοί περιορισμοί:

Η OBR Investments Limited προσφέρει υπηρεσίες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εκτός του Βελγίου) και της Ελβετίας.

 

Η OBR Investments Limited δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η OBR Investments Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση.

Χρηματοδότηση

 • Τι είναι το υπόλοιπο λογαριασμού;
  Το υπόλοιπο του λογαριασμού αντιστοιχεί στη συνολική αξία όλων των κεφαλαίων διαπραγμάτευσης εκτός των πραγματοποιθέντων κερδών και ζημίων.
 • Τι είναι το κεφάλαιο λογαριασμού;
  Το κεφάλαιο του λογαριασμού αντιστοιχεί στη συνολική αξία του λογαριασμού σας εκτός των μη πραγματοποιθέντων κερδών και ζημίων.
 • Τι είναι το βασικό νόμισμα;
  Στα ζεύγη νομισμάτων forex, όπως το EUR/USD, το νόμισμα βάσης είναι αυτό που αναγράφεται πρώτο. Στην προκειμένη περίπτωση, είναι το EUR ή το ευρώ. Η αξία του βασικού νομίσματος είναι ίση με την αξία του ζεύγους, η οποία αντικατοπτρίζει την αξία του βασικού νομίσματος σε σχέση με το αντίθετο νόμισμα – στην προκειμένη περίπτωση το USD ή δολάρια ΗΠΑ.
 • Τι είναι μια βάση;
  Η βάση είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής ενός χρηματοοικονομικού μέσου και της τιμής του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης.
 • Τι είναι ο όγκος;
  Ο όρος όγκος μπορεί να αναφέρεται στον λογαριασμό ενός μεμονωμένου συναλλασσόμενου ή σε ολόκληρη την αγορά ενός χρηματοοικονομικού μέσου. Πρόκειται για το συνολικό ποσό επενδύσεων στο εν λόγω χρηματοοικονομικό μέσο που πραγματοποιήθηκαν κατά ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 • Τι είναι το περιθώριο κέρδους;
  Μια κλήση περιθωρίου εμφανίζεται όταν η αξία του λογαριασμού περιθωρίου ενός επενδυτή πέφτει κάτω από το απαιτούμενο ποσό που απαιτεί ο χρηματιστή σας. Μια κλήση περιθωρίου αναφέρεται συγκεκριμένα στην απαίτηση ενός χρηματιστή να καταθέσει ο επενδυτής πρόσθετα κεφάλαια στον λογαριασμό του για να καλύψει την ελάχιστη αξία πραγματικών κεφαλαίων, γνωστή ως περιθώριο διατήρησης.
 • Τι είναι τα ανεπαρκή κεφάλαια;
  Δεν μπορείτε να ανοίξετε μια συναλλαγή, καθώς δεν έχετε επαρκή κεφάλαια: το ποσό του ελεύθερου περιθωρίου είναι κάτω από το απαιτούμενο περιθώριο. Μπορείτε είτε να μειώσετε τον όγκο των υφιστάμενων συναλλαγών σας, είτε να καταθέσετε επιπρόσθετα κεφάλαια μέσω της φόρμας κατάθεσης.
 • Τι είναι οι μέθοδοι πληρωμής;
  Μάθετε όλες τις διαθέσιμες μεθόδους πληρωμής κάνοντας κλικ στο κουμπί "Κατάθεση" στην επάνω δεξιά γωνία της ιστοσελίδας.
Προειδοποίηση κινδύνου

Οι συμβάσεις CFD είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 86.20% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε CFD με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFD και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.

 • +357 25763605

% ολοκληρώθηκε

Μέθοδοι πληρωμής
Για να πραγματοποιήσετε μια κατάθεση, θα πρέπει πρώτα να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας.
Το αρχείο σας έχει απορριφθεί. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.
Καταλαβαίνω

Αγαπητέ ${UserName},

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στον λογαριασμό επίδειξης.
Μεταβείτε σε πραγματικό λογαριασμό, προσθέστε κεφάλαια και ξεκινήστε τις συναλλαγές.

Χρηματοδότηση του λογαριασμού σας

Αυτή η ενότητα είναι διαθέσιμη μόνο για πελάτες, παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε